Dom > Sprawdzanie nagłówków serwera HTTP > Wyniki testu

Sprawdzanie nagłówków serwera HTTP


Kontroler nagłówków HTTP

Kiedy masz stronę internetową, jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że działa poprawnie. Jeśli Twoja witryna jest opóźniona lub po prostu się nie ładuje, możesz przegapić mnóstwo potencjalnych klientów. Jeśli adres URL i witryna nie działają prawidłowo, musisz to przetestować, aby dowiedzieć się, dlaczego.

Ale skąd masz te informacje? Jednym z najlepszych sposobów przeglądania i sprawdzania stanu witryny lub serwera jest sprawdzenie nagłówków HTTP.

Jak sprawdzić nagłówki HTTP

Prowadząc kampanię lub pracując nad SEO, konieczne jest, aby Twoje linki były nie tylko dokładne, ale funkcjonalny. Uszkodzony link lub problem z serwerem/żądaniem może być ogromną przeszkodą na drodze do pomyślnego postępu.

Rozwiązanie? Uczyń nasz moduł sprawdzania nagłówków serwera HTTP częścią swojego zestawu narzędzi.

Nasze bezpłatne narzędzie do sprawdzania nagłówków umożliwia niezwykle szybkie i łatwe sprawdzenie odpowiedzi serwera pod kątem dowolnego adresu URL. Po prostu wklej swój dokładny adres URL w puste pole i kliknij „Sprawdź teraz”. Nasze narzędzie do sprawdzania statusu HTTP natychmiast dostarczy Ci informacji, w tym kodu statusu, serwer, Typ zawartości, żądana strona, utrzymać przy życiu, buforowanie nagłówków, i wszelkie inne używane nagłówki. To nasze ulubione narzędzie do przeglądania nagłówków HTTP.

Korzystając z tych informacji, będziesz mógł dowiedzieć się o wiele więcej o adresie URL niż gołym okiem. Właściwa kombinacja nagłówków może zwiększyć wydajność witryny, zwiększyć czasy ładowania, i więcej. Nasz przejrzysty i prosty interfejs został zaprojektowany tak, aby proces przeglądania i sprawdzania nagłówków był szybki i łatwy. Niezależnie od tego, czy Twoja witryna i jej zawartość są tworzone w PHP, czy w innym języku, nasze narzędzie do sprawdzania nagłówków sprawi, że zawsze będziesz wiedział, co dzieje się za kulisami.

Co to są nagłówki HTTP?

Nagłówki HTTP są częścią odpowiedzi witryny, które zwykle są ukryte i mogą być widoczne tylko przez przeglądarkę. Są to fragment kodu, który informuje przeglądarkę, co powinna zrobić podczas przeglądania i/lub otwierania witryny. Głównie, przenoszą dane z przeglądarki na serwer i odwrotnie. Te nagłówki zawierają ważne informacje o przeglądarce, strona internetowa, i sam serwer.

Ogólnie, istnieją dwa różne typy nagłówków HTTP:nagłówek żądania HTTP i nagłówek odpowiedzi HTTP. Nagłówek żądania jest wysyłany do serwera, który następnie odsyła nagłówek odpowiedzi.

Kody stanu HTTP

Chociaż nagłówki HTTP mogą pomóc w wyświetlaniu ważnych informacji, takich jak wersje oprogramowania, typy treści, i ciągi ciasteczek, kody statusu są prawdopodobnie najważniejsze. Kod statusu HTTP szybko i łatwo poinformuje Cię o statusie danej witryny. Dobry i funkcjonalny adres URL powinien zawsze zwracać się z odpowiedzią 200, aby pokazać, że wysłano pomyślnie żądanie.

Oprócz 200, kilka innych typowych kodów stanu to:

200– Prośba się powiodła

301– Żądanemu zasobowi przypisano nowy stały identyfikator URI i wszelkie przyszłe odwołania do tego zasobu POWINNY używać jednego ze zwróconych identyfikatorów URI.

302– Żądany zasób znajduje się tymczasowo pod innym identyfikatorem URI.

401– Żądanie wymaga uwierzytelnienia użytkownika.

404- Nie znaleziono, serwer nie znalazł niczego pasującego do identyfikatora URI żądania.

500- Wewnętrzny błąd serwera

503- Serwis niedostępny, serwer nie jest obecnie w stanie obsłużyć żądania z powodu tymczasowego przeciążenia lub konserwacji serwera.